A mindenség 64 archetípusa


A Génkulcsok rendszere egy mai kornak szóló tanítás, amely értelmet ad a körülöttünk zajló rohamos változásoknak, és válaszokat kínál életünk és kapcsolataink hétköznapi kihívásaira.

Ez egy spirituális út, amely a 64 Génkulcson való szemlélődés által elvezet oda, hogy ráébredjünk életünk értelmére, és valódi énünk természetére. A Génkulcsok szintézisét Richard Rudd dolgozta ki a Human Design alapjaira építve.

A Génkulcsok 64 egyetemes archetípust tartalmaznak, amelyek utat nyitnak legteljesebb potenciálunk felfedezéséhez és aktiválásához. A DNS-ünkben rejlő kódok megnyitása útján megismerhetjük és megélhetjük különleges adottságainkat – géniuszunkat. Életünkben ezáltal hihetetlen változások indulnak el: megértjük a létünket átszövő mintákat, szívünk megnyílik, felismerjük határtalan természetünket és képessé válunk arra, hogy teremtőerőnket a világ szolgálatába állítsuk.

A Génkulcsok szintézise azon a felismerésen alapul, hogy DNS-ünk nincs olyan mereven előre programozva, ahogyan azt korábban hittük. Génjeink egy érzékeny nyitott rendszert alkotnak, és reagálnak érzelmeinkre és gondolatainkra: ezáltal tudatosságunk frekvenciája és az élethez való hozzáállásunk teremti valóságunkat.

A rendszer a Ji King 64 hexagramjára épülő Génkulcsok leírását tartalmazó könyvből , egy személyre szabott profilból , és a személyes profil értelmezését és egyéni feldolgozását támogató programból áll.

Bevezetés a Génkulcsokba

Richard Rudd ajánlása


Ha választ keresel arra, hogy

  • miért vagy itt, mi a dolgod az életben?
  • életed legnagyobb kihívásai milyen magasabb rendű célt szolgálnak?
  • hogyan emelheted új szintre kapcsolataidat?
  • hogyan nyithatod meg szívedet?
  • mi állhat egészségi problémáid hátterében?
  • mi gátolja szakmai sikereidet?
  • mi áll anyagi jóléted útjában?

Génkulcsaid válaszokat kínálnak.

 

A térkép

A térkép


A Génkulcsok című könyv a 64 Génkulcs leírását tartalmazza. Richard Rudd műve csodálatos költői nyelven mutatja be egy-egy archetípus három frekvenciáját: a félelmeken alapuló Árnyékot, az Árnyékból kiemelkedő Ajándékot, amely hétköznapi életünkben kreativitásunk formájában nyilvánul meg, és az Isteni minőséget, a Szidhit. A könyvben megtalálható kódok hihetetlen belső átalakuláshoz nyitnak utat az életünkben.

Az iránytű

Az iránytű


A Génkulcs profil, az úgy nevezett Hologenetikus profil személyre szabott szekvenciákat tartalmaz, amelyek feltárják életünk és kapcsolataink magasabb rendű célját, és egy mély személyes utazásra hívnak meg. A Profil a pontos születési adatok megadásával ingyen letölthető innen:

Génkulcs Profil

Az utazás

Az utazás


Az Arany Út egy szemlélődésen alapuló program, amely során a Génkulcsokat saját életünkre alkalmazzuk. A folyamat elősegíti tudatosságunk kitágulását és megvilágosodását, és szívünk megnyílását. A program 2017 során magyar nyelven is elérhető lesz. Az angol változat itt érhető el.

Minden Génkulcsnak három frekvenciája van:

Az Árnyék


Az Árnyékfrekvencia az egyéni túléléshez kapcsolódó félelmeken alapul. Ezt áldozati minőségként éljük meg, amikor elkülönültnek és a külső erőknek kiszolgáltatottnak érezzük magunkat. Jellegzetes reakciónk, hogy másokat hibáztatunk állapotunkért, és szégyelljük magunkat helyzetünk miatt.

Hozzáállásunk megváltoztatásával,félelmeink elfogadásával képesek vagyunk kiemelkedni az Árnyékfrekvenciából, és felfedezni a benne rejlő Ajándékokat.

Az Ajándék


Az Ajándékfrekvencia a nyitott szívvel élő teremtő ember frekvenciatartománya. Amint magasabb frekvenciájú fényenergia járja át DNS-ünket, megnyílnak az ott szunnyadó teremtő energiák. Fizikai szinten ez a testben zajló kémiai folyamatok átalakulásában, nagyobb életerőben jelenik meg. Érzelmi szinten emelkedettség, öröm és optimizmus jellemzi. Mentális téren új felismerések és egyre növekvő kreativitás kísérik. Az Ajándékfrekvencia meghatározó vonása, hogy az ember teljes felelősséget vállal sorsáért: gondolataiért, érzelmeiért, szavaiért és cselekedeteiért.

A Szidhi


A Szidhifrekvencia (a szanszkrit kifejezés „Isteni Ajándékot” jelent) a spirituális megvilágosodás szintje. A 64 Szidhi az Isteni minőség 64 arca, megnyilvánulása. Maga a felismerés minden esetben ugyanaz, ám kifejeződésük eltérő.