A profil

Hologenetikus Profilod


A születési adataid alapján kiszámított Hologenetikus Profil lényed eredeti „tervrajzát” tartalmazza. Ez a személyre szabott térkép megmutatja azokat az archetipikus mintázatokat – Árnyékokat -, amelyek akadályozzák kreatív potenciálod, úgy nevezett Ajándékaid, természetes kibontakozását, és felvázolja az utat Árnyékaid átalakításához. Profilod nem egy merev képlet, sokkal inkább egy utazás, amely során feltárulhatnak a benned szunnyadó lehetőségek, kibontakozhat legteljesebb potenciálod. Ha megnézed a Profilodban szereplő kifejezéseket, képet alkothatsz az életedben rejlő legmagasabb rendű távlatokról, csakúgy, mint az előtted álló kihívásokról. A Génkulcsok bölcselete arra irányul, hogy segítsen megérteni és életre kelteni ezeket a mintázatokat.

Génkulcs profilod ingyenesen letölthető innen:

Génkulcs Profil

Mit tartalmaz Hologenetikus Profilod?

  • Génkulcs
  • Vonal száma
  • Szféra (Ragyogásod)
  • Út (Alapstabilitás)
  • Frekvenciasáv (Árnyék, Ajándék, Szidhi)
  • Ji King mandala
  • Hexagram
Áttekintő

A „részek” magyarázata


5. Génkulcs (példa)

A Szférákban megjelenő szám mindig a 64 Génkulcs egyikére utal, amelyeknek három lehetséges kifejeződése van: az Árnyék (áldozati minőség), az Ajándék (kreatív géniusz) és a Szidhi (Isteni esszencia). Ha rendelkezünk a Génkulcsok című könyvvel, elkezdhetjük a szemlélődést a saját, meghatározott Génkulcsainkon és azok jelentésén.

6. Vonal (példa)

Az adott Génkulcs hat vonal egyikén jelenik meg, amely gazdagítja a Génkulcs történetét; mélységet, különös zamatot ad neki. Minden Szférához hat különböző kulcsszó tartozik, amelyek teljes leírását és értelmét az Arany Út programban találhatjuk meg.

A Ragyogásod Szférája (példa)

A Hologenetikus Profil 11 Szférából áll. Ezek mindegyike életünk más-más aspektusára vonatkozik. Amikor az egyes Szférákhoz tartozó Génkulcsok jelentésén szemlélődünk, sok mély felismerésben lehet részünk. A példánk esetében ennek az embernek az a tennivalója az életében, hogy a Türelem Ajándékával másokat szolgáljon.

Az Alapstabilitás Útja (példa)

A Hologenetikus Profil 12 Útból áll, ezek kötik össze a 11 Szférát. Ezek olyan egyetemes témák, amelyek keretet adnak az „életregényünknek”, a Hologenetikus Profilunkat alkotó Génkulcsoknak és Vonalaknak. Ez a keret az Arany Út. Amint az idők folyamán elmélyült kontempláció során feltárjuk Hologenetikus Profilunk mélységeit, megtapasztaljuk az Én megvilágosodásának csodáját, azt az erőt, amely a DNS-ünkben meggyújtja az Isteni szikrát.

A Hologenetikus Profil valamennyi Szférájának, Útjának és a Génkulcsokhoz tartozó Vonalaknak a teljes leírását a három kötetből álló Arany Út program tartalmazza, amely immár magyar nyelven is elérhető és megrendelhető a webáruházban.

Az alábbiakban a profil megértését segítő fogalmak leírása található:

A Hologenetikus Profil három szekvenciája


Aktiváció

Aktiváció

Négy Legfőbb Ajándékod


Az Aktivációs Szekvencia Hologenetikus Profilod fő szekvenciája. Ez tartalmazza Négy Legfőbb Ajándékodat, amelyek kibontakozása jelentős átalakulást katalizálhat életedben. Ezek az Ajándékok rámutatnak arra, hogy az életutadon végigvezető mitikus utazásnak mi az esszenciája. Az Aktivációs Szekvencia négy Szférája: a Tennivalód az életben, Fejlődési utad, Ragyogásod és Életcélod. Az első két Szféra: a Tennivalód az életben és Fejlődési utad azt mutatják meg, hogy mi az, amit életed során teszel, amit létrehozol, ami mások számára is látható jellegzetességed. Ragyogásod és Életcélod ezzel szemben tudattalan minőségek. Az ebben a két Szférában szereplő Génkulcsok azokat a rejtettebb belső tartalmakat írják le, amelyek akkor öltenek testet benned, amikor első két Ajándékod életre kelt benned.

Aktivációs Szekvenciádat a Nap születésed időpontjában elfoglalt helyzetéből lehet kikalkulálni. A szekvenciát a frekvencia törvényeinek megértése és alkalmazása indítja be. Ez a kiindulópont ahhoz, hogy ráhangolódj a személyre szabott Hologenetikus Profilodban lévő magasabb frekvenciákra. E négy Génkulcs Árnyékaspektusainak megértése és életedbe történő integrálása révén aktiválhatod magasabb frekvenciáikat, és lényed mélyén finom változásokat idézhetsz elő. Fő Ajándékaid legmagasabb frekvenciáinak kitartó kontemplációjával szemtanúja lehetsz életed teljes átalakulásának, és életre keltheted a benned rejlő kreatív potenciált. Az Aktivációs Szekvencia bejárása során három egymást követő ugrás következik be életedben. Ezeket a Profilban a Szférákat összekötő Utak jelképezik. Elnevezésük: a Kihívás Útja, az Áttörés Útja és az Alapstabilitás Útja.

Vénusz

Vénusz

Szíved megnyitása kapcsolataid útján


Az Arany Út középpontja a Vénusz Szekvencia – egy különleges utazás, amely visszavezet egészen az anyaméhig, a fogantatásod pillanatában felszabaduló karmikus erőkig, amelyek genetikádban kódolódtak. Ezek a mintázatok határozzák meg, kiket vonzol be életedbe (Vonzásmeződ), milyen az intelligenciád (IQ), érzelmi világod (EQ) és spirituális bölcsességed (SQ). Amint egyre jobban megérted Vénusz Szekvenciádat, meglátod magasabb rendű természeted milyen sok vonatkozása már egészen kicsi korodban gátlás alá került. Megláthatod azt is, hogy kapcsolataid legnagyobb kihívásokat tartogató mintázatai tartalmazzák a legnagyobb lehetőségeket a benned rejlő Ajándékok feltárására. A Vénusz Szekvencia megmutatja, milyen erő rejlik benned, amikor egyedül vagy, és mik azok az Ajándékok, amelyek másokhoz fűződő kapcsolataid révén bontakoznak ki. A Vénusz Szekvencia egy sor olyan belső felismeréshez juttat, amelyek közvetlenül alkalmazhatók életedre . Ezek, mint egy-egy vízesés, tudatosságodban bekövetkező ugrások formájában jelennek meg, amelyek fokozatosan meglágyítják a szíved körüli védőburkot. Ezeknek felismerések – Utaknak – a neve a Dharma Útja, a Karma Útja, az Intelligencia Útja,a Szeretet Újta és a Megvilágosodás Útja. Ezek az Utak mind olyan érzelmi kihívásokat tartalmaznak, amelyeknek az elfogadása és megértése megnyitja az utat legmélyebb esszenciád kifejeződéséhez.

Gyöngy

Gyöngy

Gazdagságod felszabadítása az egyszerűség útján


A Gyöngy Szekvencia az Arany Út természetes betetőzéseként az aratást jelképezi, amelyet Négy Legfőbb Ajándékod testet öltése és a Vénusz Szekvencia bejárása után érsz el. Miután megszabadulsz az öröklött sérülésekkel való hamis azonosulástól, és erőt nyersz saját géniuszod érzetétől, a DNS-ed magjában lévő esszenciában megtalálod valódi belső Hivatásodat. A Gyöngy Szekvencia négy állomása a Hivatás, a Kultúra, a Márkanév és a Gyöngy Szférája. Ezek azt a folyamatot írják le, amely során az újraorientálódás és szinkronicitások útján kapcsolatba kerülsz azokkal az emberekkel, helyekkel és dimenziókkal, amelyek ahhoz szükségesek, hogy betölthesd legmagasabb rendű életcélodat. A Gyöngy életed igazi kivirágzását jelképezi, és feltárja a jólét titkait az egyszerűség megtestesülése útján. A három utolsó szakasz áttörései, a Kezdeményezés Útja, a Növekedés Útja és a Szolgálat Útja, kvantumugrást eredményeznek lényedben. Ezen a ponton integrálódik az egész Arany Úton megtett utazás, és a mindenség egybefüggő geometriájának részeként élheted meg magad.

A Frekvenciasávok


A Génkulcsok szintézise szerint auránk három frekvenciasávban nyilvánulhat meg. Ezeknek a neve az Árnyék, az Ajándék és a Szidhi. Bár valójában a frekvenciának sok rétege és sávja van, ez a három szintre történő felosztás segít abban, hogy könnyebben megértsük a Génkulcsokat, és egyszerűbb legyen kontemplálni, majd végül megtestesíteni azokat. A három frekvenciasáv részletes leírása a Tudat Spektrumában – a 64 Génkulcs három frekvenciájának elnevezéseit tartalmazó táblázatban – található.

Minden Génkulcsnak három frekvenciája van:

Az Árnyék


Az Árnyékfrekvencia az egyéni túléléshez kapcsolódó félelmeken alapul. Ezt áldozati minőségként éljük meg, amikor elkülönültnek és a külső erőknek kiszolgáltatottnak érezzük magunkat. Jellegzetes reakciónk, hogy másokat hibáztatunk állapotunkért, és szégyelljük magunkat helyzetünk miatt.

Hozzáállásunk megváltoztatásával,félelmeink elfogadásával képesek vagyunk kiemelkedni az Árnyékfrekvenciából, és felfedezni a benne rejlő Ajándékokat.

Az Ajándék


Az Ajándékfrekvencia a nyitott szívvel élő teremtő ember frekvenciatartománya. Amint magasabb frekvenciájú fényenergia járja át DNS-ünket, megnyílnak az ott szunnyadó teremtő energiák. Fizikai szinten ez a testben zajló kémiai folyamatok átalakulásában, nagyobb életerőben jelenik meg. Érzelmi szinten emelkedettség, öröm és optimizmus jellemzi. Mentális téren új felismerések és egyre növekvő kreativitás kísérik. Az Ajándékfrekvencia meghatározó vonása, hogy az ember teljes felelősséget vállal sorsáért: gondolataiért, érzelmeiért, szavaiért és cselekedeteiért.

A Szidhi


A Szidhifrekvencia (a szanszkrit kifejezés „Isteni Ajándékot” jelent) a spirituális megvilágosodás szintje. A 64 Szidhi az Isteni minőség 64 arca, megnyilvánulása. Maga a felismerés minden esetben ugyanaz, ám kifejeződésük eltérő.

A 6 Vonal


A hat Vonal fontos alkotórésze a Génkulcsokon végigvezető Arany Útnak. A vonalak egy olyan archetipikus lencsét kínálnak, amelyen keresztül Hologenetikus Profilunk minden Génkulcsa új fényben tárul fel. Minden Vonal sajátos archetípusokkal, sérülésekkel és tulajdonságokkal rendelkezik. Ez a Vonalra jellemző jellegzetes arculat végigvonul az egész Arany Úton, ugyanakkor a Vonalak elnevezései és megnyilvánulási formái az adott Szféráktól függően változnak. Az alábbiakban a hat Vonal jellegzetes archetípusainak fő alapelvei találhatók.

1. Vonal


Belső esszencia – Befelé figyelés – Tanulás – Saját erő felfedezése

Frekvencia-emelkedésének útja: fél saját potenciáljától → szilárd belső bizonyossággal rendelkezik.

A legkedvezőbb környezet számára az, ha rendelkezik a szükséges információval és szívből jövő közvetlenséggel viszonyulnak hozzá.

Alapsérülése az Elfojtás – Nézz szembe a félelmeiddel, és fogadd el azokat! A kulcs számodra a befelé fordulás.

2. Vonal


Kifejezés – Projekció – Könnyedség – Szenvedély és Kapcsolódás

Frekvencia-emelkedésének útja: tudattalanul provokáló → a Tiszta Fény kifejeződése.

A legkedvezőbb környezet számára az, ha elvárásmentesen, magas frekvencián viszonyulnak hozzá.

Alapsérülése a Tagadás – Nézz a kapcsolataid tükrébe! Engedd, hogy a harag szenvedéllyé alakuljon át!

3. Vonal


Alkalmazkodás – Felfedezés – Próba-szerencse – Energia és Megtapasztalás

Frekvencia-emelkedésének útja: Megbízhatatlan, pesszimista, elkerülő → örömteli, alázatos, bölcs.

A legkedvezőbb környezet számára az, ha abszolút minden nyomás nélkül működhet.

Alapsérülése a Szégyen – Nézz szembe azzal, hogyan állsz az elköteleződéssel!

Tanulj meg nevetni magadon!

4. Vonal


Barátság – Kapcsolódás – Mágneses hatás – Szeretet & Közösség

Frekvencia-emelkedésének útja: Megbújik merev nézetei mögött → őszinte, nyitott és szívélyes.

A legkedvezőbb környezet számára az integritás, őszinteség, gyengédség és romantika.

Alapsérülése az Elutasítás – Csak Te vagy képes meggyógyítani saját szívedet, légy gyengéd magaddal!

5. Vonal


Gyakorlatias – Vezető szerep – Szervezés – Hatalom és Projekció

Frekvencia-emelkedésének útja: Az önbecsapás zsarnoksága → odafigyelő vezetés

A legkedvezőbb környezetet számára az egyszerű, gyakorlatias megoldások biztosítják.

Alapsérülése a Bűntudat – Vedd észre a hatalommal történő tudatos vagy tudattalan manipulációt! Bocsáss meg mindenkinek, köztük magadnak is!

6. Vonal


Látnok – Perspektiva – Példakép – Tanítás és Megadás

Frekvencia-emelkedésének útja: távolságtartó, arrogáns, megközelíthetetlen → Bölcs, a jövő megtestesítője

A legkedvezőbb környezet számára a türelem.

Alapsérülése az Elszigetelődés – Vedd észre, amikor leválasztod magad! Valósítsd meg itt a fizikai testedben legmagasabb rendű víziódat!

Mennyire fontos, hogy a születési időpont pontos legyen?


A születési időpont eltérései nem feltétlenül hatnak jelentős mértékben Hologenetikus Profilodra – ez attól függ, hogy születésed időpontja közel esik-e egy váltást előidéző átbillenő ponthoz. Ha bizonytalan vagy, érdemes több profilt megnézni, különböző időpontokban (például kora reggel és késő este), és összehasonlítani, hogy van-e közöttük különbség. Ha van különbség, szemlélődj az Arany Út Program és a Génkulcs könyv leírásain, és bízz az intuíciódban, amely segít megtalálni a leginkább hozzád illő Profilt. A Génkulcsok szintézise nem kizárólag az asztrológián alapul, és nem egy hagyományos személyiségprofilt kínál. Minden Génkulcs, és a hozzá tartozó Vonalak kiinduló alapot kínálnak egy belső átalakulási folyamathoz – nem érdemes túlságosan a rendszerre fixálódni. Ennek a belső munkának a hatása azon alapul, hogy szembenézel-e Árnyékmintázataiddal, és képessé válsz-e arra, hogy életedet a lehető legmagasabb frekvencián lásd magad előtt.