Rólunk

Nagy Katalin


Nagy Katalin a Génkulcsok könyv, a Kontempláció művészete és az Arany út köteteinek fordítója és kiadója, a Génkulcsok rendszerének meghonosítója és nagykövete Magyarországon.

“Életem során nagyon sok váltást éltem át: tizenkétszer költöztem egyik országból a másikba. Összesen 21 évig éltem külföldön, a világ különböző tájain (Németországban, Oroszországban, Egyiptomban, Angliában és Algériában) magyar gyökereimet mindvégig megőrizve. Beszélek négy nyelven. Mindez nem erény, csak adottság, amely sajátos élettapasztalatot és világlátást adott. Ebből a legfontosabbnak azt érzem, hogy ami összeköt bennünket, az sokkal fontosabb, mint ami elválaszt minket egymástól.

Utam a nemzetközi kapcsolatok terén végzett egyetemi tanulmányaimtól a külpolitikai újságíráson keresztül egy pszichológia diploma és számos önismereti és terápiás módszer elsajátítása után a Human Design rendszeren át vezetett el a Génkulcsokhoz. Aktív szerepet játszok a Génkulcsok nemzetközi közösségében, és koordinátorként segítem a Génkulcsokat különböző nyelvekre fordítók munkáját, valamint a közösségépítést a különböző országokban.

A Génkulcsok egészen új megvilágításba helyzeték az életemet és a világról alkotott elképzeléseimet. Azt értettem meg, hogy az élet egy csodálatos ajándék, amelyben mindennek oka és célja van. A dolgunk az, hogy azt a fantasztikus kirakót, amelynek egy-egy darabkáját hordozzuk, szebbé, jobbá tegyük, több fénybe és szeretetbe burkoljuk. Rendkívüli időket élünk, és azzal tehetjük a legnagyobb szolgálatot ennek a radikális átalakuláson átmenő világnak, ha a saját lelkünkben, életünkben és kapcsolatainkban rendet teszünk, és a bennünk rejlő lehetőségeket a lehető legteljesebben kibontakoztatjuk. Felelősséget vállalunk a nehézségeinkért, minden megpróbáltatásért, amivel szembe kerülünk. Ha kihívásokat hoz az élet, vagy fájdalmat kell átélnünk, akkor az vagy karmikus törlesztésünk, vagy nagylelkű vállalásunk a kollektív tisztulás jegyében. Ha tudatosan megéljük, jobb lesz a világ ezáltal.

Az én életem legfontosabb tanulása és gyakorlása az, hogy hogyan tudjuk megtalálni önbecsülésünket az alázatunk megtartásával, hogyan tudunk jóindulattal, konstruktívan együttműködni a közjó szolgálatában, és hogyan tudunk egymást tisztelve és támogatva szeretetteljes kapcsolatokat müködtetni családunkban és tágabb környezetünkben. Egyek vagyunk, és egy csodálatos új világ születik most általunk!

Nagy boldogság számomra, ha tudásomat és tapasztalataimat megoszthatom, és benned is fellobbanthatom az önmagadra ismerés szikráit egyéni konzultációk vagy csoportfoglalkozások keretei között.”

www.nagykatalin.hu

Nagy Katalin

Kiss Vera


Kiss Veronika Orsolyaként érkeztem a Földre (Debrecent sikerült kiválasztanom) 1977-ben, egy tavaszi napon. Kicsit hosszúnak tűnt a nevem, meg talán nem is illett rám: igy aztán mindenki csak Veraként hiv és ismer.

18 évesen Székesfehérvárra kerültem, itt végeztem el a Kodolányi János Főiskola francia-kommunikáció szakát … nem mondhatom, hogy odavalónak éreztem magam, de nem tudtam, hogy hol máshol lehettem volna … így aztán maradtam… Tulajdonképpen mindig mindenütt kicsit kivülállónak éreztem magam, ám csak később értettem meg az összefüggéseket, amikor megismertem a Human Design-t. Az igazi felvállalt sorsom onnan indult, amikor 27 évesen kimentem ösztöndíjjal egy Dán Népfőiskolára. (köszi EU)

Gondolom egybeesett az, hogy a saját döntésemből voltam ott azzal, hogy az ottani emberek láttak és felismertek … elkezdtem kevésbé kivülállónak érezni magamat… Tulajdonképpen ezután már csak rövidebb időszakokat éltem Magyarországon. A sorsom Dániában bontakozott ki … majd Indiában tanultam Montessori tanárnak. Itt csodálatos változások zajlottak le bennem … majd Szófiában éltem és dolgoztam, mint Montessori tanár: és itt találkoztam a Génkulcsokkal és Richard Ruddal 2013-ban. A digitális montázsaimat is azóta készítem, amióta a Vipassana meditáció és a Human Design, illetve a Génkulcsok megnyitottak bennem egy kaput, amelyen keresztül kommunikálom a bennem lévő vizuális világot – https://www.facebook.com/BiraisVera/

Az egyik szerepem az lehetett, hogy megtaláljam Nagy Katit, aki egyből rárezgett a Génkulcs tanításaira és hatalmas szolgálatot téve mindannyiunknak lefordította a Génkulcs könyvet, illetve mai napig is a Génkulcs lelke Magyarországon… Mindketten Génkulcs Nagykövetek vagyunk, bár az én szerepem – legalábbis egyelőre – kevésbé látványos, hiszen továbbra is Montessori tanárként dolgozom a mindennapokban – jelenleg Helsinkiben, így aztán háttérmunkásként vagyok jelen… Figyelem és terelem a gyerekekben lévő tudatosságot, használva a Human Designt és a Génkulcsokat, persze csak csendben és nem hivatalosan … az iskolarendszerek még nem állnak készen (itt sem) egy “spirituális rendszer” mindennapi életbe való beintegrálására…Remélhetőleg még a nyugdijazásom előtt megnyílik ez a dimenzió is az oktatási rendszereken belül, ha masképp nem is, mint válaszható és akkreditált lehetőség…Addig pedig bizonyára a rengeteg tapasztalat érleli meg a bennem levő tudást és talán más formában is – nem csak a háttérből – tudom majd a köz javára fordítani…

Kiss Vera

Novák Tamás


Novák Tamás a Génkulcsok rendszerének, Richard Rudd tanításainak, könyveinek magyar nyelvű megjelentetésében vesz részt, a lektorálási, nyomdai előkészítési feladatokat végzi mély elkötelezettséggel és fáradhatatlan lelkesedéssel.

„Egész életemben mindig is érdekeltek mindazok a gondolatok, tanítások, rendszerek, amelyek közelebb segítettek önmagam és a világ mélyebb megértéséhez. Már gyermekkoromban elkezdtem keresni a választ azokra a kérdésekre, hogy ki vagyok én? Mi az élet(em) értelme? Hogyan működnek a dolgok valójában? Kicsoda Isten? Létezik egyáltalán? Miért követjük el ugyanazokat a hibákat újra meg újra? Sosem szakadt vége a kérdéseknek.

Az első válaszaim ezekre, és a sok többi kérdésre még az esetek többségében nem állták ki az idő próbáját, de sosem adtam fel. Addig olvastam a könyveket, addig mentem tanítótól tanítóig, amíg el nem jött az ideje, hogy egyre több olyan válaszra leltem, amely tartósnak bizonyult. Voltak fontos mérföldkövek a kereső utamon, egyike a legfontosabbaknak a Human Design rendszer, amely Ra Uru Hu-n keresztül érkezett el hozzánk. 2011 novemberében találkoztam ezzel a tanítással, és a hatása azonnali volt. Addigra már sok keresésen túl voltam, és voltak többé-kevésbé biztos válaszaim a legfontosabb kérdéseimre, de ebben a rendszerben olyan erőteljes felismeréseket és visszaigazolásokat kaptam önmagam és a világ működéséről, hogy ez gyakorlatilag „megpecsételte a sorsomat”. Rögtön éreztem, hogy olyasmit találtam, ami megváltoztatja az életemet, és az is a kezdetektől bizonyosságként élt bennem, hogy ez olyan érték, olyan kincs, amit nem tarthatok meg magamnak. Erre az információra, erre a tudásra és bölcsességre nagyon sokaknak szüksége van, akik hasonlóan hozzám, fáradhatatlan keresők.

Ahogyan egyre jobban elmélyedtem a Human Design megismerésében, a folyamat egy pontján – 2015 februárjában – találkoztam Nagy Katalinnal és a Génkulcsok rendszerével. Az a letisztultság és mélység, amely átragyog Richard Rudd tanításain szintén azonnal megfogott, és nagyon hamar eljutottunk odáig Katalinnal, hogy egyre erősebb elkötelezettséggel vetettük bele magunkat a közös munkába. Ennek eredményeképpen a napokban jelent meg a Hét Szent Pecsét – A Kegyelem kapui című könyv, amelyet a Génkulcsok, az Arany Út három kötete és a Kontemplációról szóló könyv után immár hatodikként tarthatnak a kezükben a kedves olvasók.

Időközben 2019 elején elkezdtem tanítani a Human Design rendszerét, illetve az egyéni és párkapcsolati elemzéseken keresztül segítek mélyebb önismerethez jutni, helyes döntéseket hozni az élet minden területével kapcsolatban mindazok számára, akik nyitottak és érdeklődők ebben az irányban. A Génkulcsokkal és a Human Design-al kapcsolatos tevékenységeimet a Facebook-on a https://www.facebook.com/utonhazafele.net oldalon rendszeresen megosztom. Ezen az online felületen is szeretettel várok, mindenkit, akit érdekelnek ezek a témák.”

Novák Tamás

Cseh Dorottya


Az életem kezdetektől mozgalmas. Határon túl, Erdélyben születtem, határon belül nevelkedtem. Nagyon sok változásban, költözésben, újra és újat kezdésben volt részem, így az örök változás hullámain egyre könnyedebben, elfogadással és szeretettel egyensúlyozom.

2013-ban végeztem a Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológia szakán. Ugyanekkor kezdtem intenzíven foglalkozni a jóga tudományával és érdeklődésem a stresszkezelés, a meditáció, a test és lélek kapcsolata felé fordult. Több éven át foglalkoztam a stresszkezelés különböző módszereivel.

A pszichológia és a jóga az érem két oldalát jelentette számomra, de kerestem azt az utat, ahol ötvözhetem a tudományos nézeteket a spiritualitással, a láthatót a láthatatlannal.

2019-ben találkoztam a Génkulcsok csodálatos rendszerével, melyben mindezt megtaláltam. A Génkulcsaimban való elmélyedés erősen átalakító hatással volt az életemre. Különösen azért, mert életem egyik legnehezebb időszakában nyújtott segítséget és adott egy új látásmódot, melynek köszönhetően ma már könnyedebben élem meg a felmerülő nehézségeket.

2020 – ban fedeztem fel Nagy Katalinnak köszönhetően Rosy Aronson Phd. által alkatott Bölcsességőrző kártyákat, melyek szorosan kapcsolódnak a Richard Rudd által leírt 64 Génkulcshoz és a Bölcsességőrzők útmutatókönyvet, melynek akkor belevágtam a magyar nyelvű fordításába. A könyv első példányai 2022 szeptemberében kerülnek kiadásra Magyarországon.

Időközben a Génkulcsok önismereti útján végighaladva eljutottam a szekvenciák végéig és lehetőségem adódott arra, hogy a Génkulcsok Guide Programban részt vegyek, melynek köszönhetően ma már Génkulcsok tanácsadóként másokat is kísérhetek az önelfogadás útján.

Honlapom: https://doroza.hu/

Cseh Dorottya

Takács Gabriella


Takács Gabriella vagyok, Mentor, Génkulcsok-tanácsadó.

Budapesten születtem és jelenleg is itt élek a családommal.

A Corvinus Egyetem közgazdász és közgazdász-tanár mesterképzésének elvégzése után 1993 óta multinacionális cégeknél dolgozom közép-és felső vezetői pozíciókban.

2011 óta Mentorálok,  2015-ben Business Coach, 2016-ban Brief- és Team Coach, NLP Practitioner képesítéseket szereztem, az eszköztár több elemét rendszeresen gyakorlom, alkalmazom.

Az elmúlt 30 évben 3 alkalommal tartottam karrierszünetet, mint kezdő édesanya, utazó-világjáró, illetve töltődés-tanulás miatt.  1.5 évet utaztam hátizsákkal a világ körül, több időt töltve az alábbi területeken: India, Nepál, Indonézia, USA, Alaszka, Brazil, Peru, Bolívia, Chile, Argentína, Patagónia, Új-Zéland. Utazásaim indíttatása kalandvágy és felfedezés volt.

2019-ben megismerkedtem a Human Design-nal és a Génkulcsokkal, amik az első pillanattól kezdve nagyon mélyen megérintettek. Eldöntöttem, hogy a továbbiakban csak kevesebb mentális elkötelezettséggel járó főállást vállalok és az időm jelentős részében elkezdtem Human Design-t és Génkulcsokat tanulni online. A tanítások mentén közelebb kerültem és kerülök nap mint nap önmagamhoz, az árnyékaimhoz, ajándékaimhoz, a velem született képességeimhez. Azóta rendszeresen hallgatom és kontemplálom Ra Uru Hu és Richard hanganyagait és vele párhuzamosan a mindennapi történéseket, tapasztalásokat. Felbecsülhetetlen értékű ajándék a számomra annak a megtapasztalása, hogy az érdekes és izgalmas dolgok nem csak a kinti vagy csak a benti világban vannak, hanem mindkettőben egyszerre. Minden örömével és fájdalmával együtt tökéletlenül tökéletes!

2022 év elején nemzetközi Génkulcsok-tanácsadó képesítést szereztem és elkészitettem a weblapom, azért, hogy minél több emberhez elérhessen ez a fantasztikus tanítás.

A weblapom elérhetősége: takacsgabriella.hu

Rudolf-Takács Gabriella

Juhász Péter


A Génkulcsok Balin élő nagykövete

„Az élet filmbe illő kalandokon vezetett át több mint 50 országon keresztül, melyek közül 16-ot hívhattam hosszabb ideig otthonomnak. Tátott szájjal bámultam csak néha, ahogy majd minden egyes gyerekkori vágyam egytől egyig teljesült. Örömkönnyeket csalt a szemembe gyakran, ahogy az élmény emlékeztetett a rég elfelejtett pillanatra, mikor pizsamában gyerekként az ágyam melletti óriás világtérképen merengve pont erről álmodoztam.

Több mint tíz évig adhattam tanácsokat a világ legnagyobb óriáscégeinek Londonból ki-be repkedve. Jógatanárokat képeztem ki és meditációs központot fejlesztettem Hawaii szigetén. Jelenleg Balin érzem otthon magam, ahol transzformációs áttörési tanácsadóként dolgozom, és tudatos közösségek meditációs szentélyeit tervezem.

A titokzatos ősi bölcsességeket gyerekkorom óta iszom, és ez a szomj a legszeretetteljesebb Mesterek ölébe vezetett. Emberi elmével felfoghatatlan szeretettel ébresztettek rá az elmém vakságára, és a gondviselés döbbenetesen szerető tökéletességére.

Trópusi paradicsomi környezetekben való többszöri pokoljárásaim után lassan ráébredtem, hogy amit mindannyian keresünk az a saját szívünk tisztasága. Az teremti meg életünk gyönyörűségét, és kapcsolataink szeretetteljességét. Ez az alapja a tudatos anyagi sikerünknek is.

Te is észrevetted már, hogy ugyanazok a viselkedés és gondolatminták okozzák újra és újra a benső problémáid, kapcsolati vitáid és üzleti frusztrációid?

Transzformációs áttörési tanácsadóként pontosan ezen minták feloldására nyújtok megoldásokat. A Human Design és a Génkulcsok a mai egyik leghatékonyabb út a tudatos szabadságod felé. Génkulcsok nagykövetként örömmel tanítom világszerte hogyan fedezheted fel a saját életed varázslatosságát. A legnagyobb öröm számomra AHA pillanatokat hozni az életedbe, ami által saját erődre ébredsz.
Transzformációs és terapeutikus gyakorlatokkal,ősi és modern tudatformáló módszerekkel te is felismerheted a gondviselés döbbenetesen tökéletes bölcsességét: minden esemény az életedben tökéletes időzítéssel szolgálja a legfelsőbb javadat. Mindig arra tanít, hogy hogyan nyithatod ki a szívedet még tágasabbra.”

www.seeingtheperfection.com

Kiss Vera

Elérhetőségeink:


Magyar facebook oldalunk

Magyar csoportunk a facebookon

 

Társaink:


A nemzetközi Génkulcs közösség honlapja (itt  található az élő könyvtár, amelyben minden Génkulcsokkal kapcsolatos alapinformáció elérhető, hírek, újdonságok a közösség tagjaitól és a Génkulcsok közösségének alapelvei is)
Barátaink a szomszédos országokban és a világ többi részén :

Románia

Csehország

Bulgária

Hollandia

Oroszország

Dánia

Németország

Korea

Izrael

Ausztrália