A hetedik pecsét

A Hetedik Pecsét

 

A Kegyelem invokációja


Fogadjátok szeretettel a 7. Pecsét, a Kegyelem invokációjának magyar szövegét zenei aláfestéssel. A Hét Szent Pecsét a Génkulcsok misztikus alrendszere, amely „az emberiség felébredésének folyamatát írja le, ahogy az involúció és a kegyelem magasabb áramlatai az idők során végigvonulnak fajunkon. A Hét Pecsét feltörésének allegorikus leírása Szent János Jelenések Könyvében található, és úgy értelmezhető, mint az emberi DNS-ben előre programozott felébredési kódok szekvenciája. Amint misztikus értelemben mind a hét pecsét „feltöretik”, meggyógyul az emberekben – egyéni és kollektív szinten is – a szenvedés minden aspektusa. A Hét Pecsétről szóló tanítás a 22. Génkulcsban található, amelynek legmagasabb aspektusa a Kegyelem. A Vénusz Szekvencia tanításából pontosan megérthetjük azt, hogy honnan ered a szenvedésünk és milyen alapmintázatai vannak. Amint tudatosságunk egyre mélyebben behatol ezekbe az Árnyékmintázatokba, tudatosulhat bennünk az, hogy a Hét pecsét hogyan hat az egyéni felébredési folyamatunkra. Még mélyebb szinteken azt is megtapasztalhatjuk, hogy azok hogyan nyílnak meg fokozatosan az emberiségben. Ezek a felismerések az együttérzés és a béke hullámait ébresztik fel a szívünkben.(A Génkulcsok könyv Glosszáriumából).
Ez a rendkívül magas frekvenciájú szöveg egy fajta imádság, amely segítségül hívható minden olyan helyzetben, amikor vigasztalásra és támaszra vágyunk, vagy kapcsolódni szeretnénk a mennyei frekvenciákhoz.

 

 

Zene: https://youtu.be/z7GdLEu7zbw
Fordította: Gaál Katalin és Nagy Katalin