A közelgő vihar

Hogyan éljük át a 21. századot virágzó jólétben

Gyakorlati útmutató

Richard Rudd


A Nagy Változás korában élünk – az emberi fejlődés történetének egy eddig soha nem tapasztalt és rendkívüli időszakában. Valószínűleg lesznek olyan idők a 21. század során, amikor a káosz és hanyatlás erőivel találjuk szembe magunkat. Az, hogy miként reagálunk ezekre az időszakokra, a jövőnket és egyben az egész emberi faj jövőjét is meghatározza. Az alábbi útmutató szándéka az, hogy inspirációként szolgáljon. Kontempláld az alábbi kulcsokat, és engedd, hogy áthassák az életedet, hogy amikor intenzívebb idők jönnek, felkészülten, a mély bizalom és szeretet szellemében léphess a viharba.
 
1. A kihívás időszakai mindig előtérbe állítják a legragyogóbb lényeket
 
Olyan időszakba lépünk, amelyben sok kihívással fogunk szembenézni, egyénileg és kollektív szinten egyaránt. Ilyenkor a félelem futótűzként terjed, és a többség alapvető túlélő üzemmódba vált. Azok azonban, akik sok éve dolgoznak önmagukon belül, most lehetőséget kapnak arra, hogy fényük láthatóvá váljék, kiterjedjen, és ragyogásukat megosszák másokkal is. A világ átalakuláson megy át, és az ilyen időszakokban az embereknek példát mutató vezetőkre van szükségük. Nagyszerű idő ez arra, hogy a régi minták megtörjenek, és életed rezgése exponenciálisan megnövekedjen.
A kollektív tudat mélyén egy alvó óriás ébredezik, s a szívéből fény és szeretet árad ki. Ha igaznak ismered fel ezeket a szavakat, akkor azt is tudnod kell, hogy ez a te időd – az az idő, amire csendben vártál egész életed során.
 
2. Legmélyebb, legbátrabb belső vezetésed az egyetlen alap, amire támaszkodhatsz
 
Átalakulások idején kevés külső dologra támaszkodhatunk, ezért a legtermészetesebb hely, ahol stabilitást találhatsz, belül van. Minél szilárdabban vagy lehorgonyozva saját legmagasabb rezgésű belső vezetésedben, annál inkább fognak mások ezekben az időkben hozzád fordulni. Amikor a többség meghátrál és aggodalmaskodik, te vállalhatod a kockázatot – bízhatsz abban a legvadabb és legkülönösebb tudásban, hogy tudod, ki vagy és miért vagy itt valójában ezen a bolygón. DNS-ed mélyén mélységes tisztaság van – és most van itt az ideje, hogy engedd a fényét felragyogni. Olyan vagy, mint az a hosszútávfutó, aki végig tartja az iramot a versennyel , de egy belső rejtekhelyen mindvégig megőriz egy titkos erőtartalékot.
Most van itt a pillanat, hogy kitörj a bolyból, hadd lássák, micsoda életerő és szeretet rejtőzött benned.
Most jött el az ideje, hogy szereteted teljes erejét kiáraszd a világra!
 
3. A számokban erő van – találd meg igazi szövetségeseidet
 
Kollektív evolúciónk egy végső elágazáshoz ér. Az egyik ága a jövőbe vezet, a másik a múltba. Az a DNS, ami nem alkalmazkodik az új evolúciós impulzusokhoz, fokozatosan elhagyja világunkat. A régi DNS tehát megtisztul, kisöprik a globális génállományból, ami a jövőben világszerte elkerülhetetlenül népességcsökkenéshez vezet. Jó eséllyel ez a régi energia nem csendben fog távozni. Az új átalakuló DNS ugyanakkor új struktúrákat kell, hogy építsen magának az anyagi síkon – ezért egy új világnézet fog megjelenni – a tudomány, technológia, gazdaság és kormányzás terén. Mindehhez azonban idő kell.
Ami most kiemelten fontos, az az, hogy felismerd azokat az erőket, melyek engednek az átalakulásnak, és kapaszkodj beléjük.
Most van a klánok gyülekezőjének mitikus ideje – melyet az a DNS képvisel, amelyik egy újfajta embert fog felépíteni – spirituális, társadalmi és pszichológiai értelemben. Ezért tudatában kell lennünk, mire fordítjuk az energiánkat. Az olyan energia, ami ellenáll a fejlődésnek, kimeríti a készleteinket, ezért az ilyet egyszerűen kegyesen el kell engedni.
A másokhoz való igazodásnak sokféle új módja válik most lehetővé. Nem kell félnünk a közösség – a szövetség útjaitól. A valódi szövetség több kreatív szabadságot tartogat számunkra, nem pedig kevesebbet.
Amikor egy csoport egy magas rezgésű tudás köré rendeződik, a benne lévő egyének növekedése rendkívüli mértékben felgyorsul.
Emberi lények új fraktálformációi várakoznak arra, hogy a régi kompetitív modellből kilépve együtt dolgozhassanak, és megosszák egymással egyéni géniuszukat, erőforrásaikat és kapcsolataikat. Figyelj hát oda azokra, akik körülvesznek, különösen azokra a kapcsolatokra, melyek a szavak nélküli bizalomban és természetes odaadásban gyökereznek. Ezekből a kapcsolatokból nagy belső erőt meríthetsz, mi több, ezek mutatják az utat előtted. Dolgozz ilyen kapcsolatokban, találkozzatok rendszeresen, kontemplálva a benne rejlő magasabb rendű célt, és bízva abban az álomban, mely ebből a szeretetből kibontakozik.
 
4. A jólét a Lényegiben rejlik
 
Az egyik valószínű elmozdulás, ami ebben a században várható, az a hatalmi egyensúlyban történő változás. A pénz kezdi elveszteni hatalmát a világban, és akik hozzá kötötték az életüket, elenyésznek. Van egy óriási előnye ennek a gazdasági átalakulásnak. Arra hív mindannyiunkat, hogy figyeljük meg, mi a valóban lényeges. Ez a nagy ritkítás és fogyókúra ideje. Az egyik legmélyebb ezoterikus igazság: Ahogy bármit teszel, úgy teszel mindent. Annyi területe van az életünknek, ahol az energiát lényegtelen dolgokra fecséreljük. Ezért életbevágó tudni a lényeg, az esszencia jelentését.
A szépség például lényeges. A szépségre – vagyis a belső szépség megbecsülésére költött pénz legalább olyan lényeges, mint a táplálék.
A világ bele van ragadva a lényegtelen dolgok hálójába, miközben az után vágyakozik, ami lényeges. Virágzó jólétünk nyilvánvaló tere – másokat belső szépségük felé vezetni. Az előttünk álló időben meg fogjuk látni egymás valódi színeit. Néhányan a Kegyelem csókját érzik majd magukon, mások a megszégyenülés tüzével fognak találkozni. A Kegyelem legfőképpen ott fog leszállni, ahol a közösség egységes és erős. Az emberek mindenütt kompromisszumokat fognak kötni, de az integritás kérdésében soha nem szabad megalkudni.
Az integritás és a türelem együtt mindig lehívja a Kegyelem erőit.
Az előttünk álló időben a kapzsiság leszálló ágba kerül. A mutáció üzemanyaga a zsír, ezért mindenhol zsírégetést, fogyókúrát fogunk látni – a pénztárcákban, az emberek életvitelében, érzelmeikben és a testükben is. A zsír gátolja az energia áramlást, a valódi jólét pedig az áramlásból él. A bejövő pénzt megosztani, befektetni, adni, forgatni, élvezni. A gazdaság túlsúlyos, a lakosság túlsúlyos, a bolygó pedig nyög! Ez a kövérség azért nagyszerű, mert a Nagy Változást tüzeli. Bölcs dolog ezért mélyen megvizsgálni az életünket és viselkedésünket, hogy hol rakódik ránk zsír.
Ez a fogyókúra ideje, és bár a zsírégetés fájhat, az eredmény mindig csodás – mámorítóan érzed magad!
 
5. Lépj be a vihar eksztázisába
 
Egyben biztos lehetsz: nagy vihar közeleg. Nagy lesz a bizonytalanság, a pesszimizmus és a reakció. Szelei már sokakat befele terelnek otthonaikba. Meg kell hát fontolni, hogyan akarunk szembenézni ezzel a forgószéllel.
Egyetlen választás van – összehúzod magad vagy kitágulsz? Túlélésre rendezkedsz be vagy szárnyalásra?
A vihar persze nem fog örökké tartani, de mire elvonul, megváltozik a világ. Ez nem egyszerűen egy újabb társadalmi-gazdasági ciklus. Ez ciklusok egész sorozatának a fináléja. Ez a vihar vagy teljes erejével lecsap ránk az anyagi síkon, vagy nem – vannak dolgok, amiket nem tudhatunk. Ami azonban biztos, az az, hogy ez a vihar belül érkezik, az egész emberiség genetikai és auraszerkezetének mélyén. Századunk során egy ajtó bezárul, és ennek az ajtónak bezáródása eldönti, ki marad játékban és ki távozik. Ezt az igazságot sokkal inkább kollektív, mint személyes szinten kell megérteni. Ebből az egészből semmi nem a személyes szintről szól. Gaia szellemének új formát kell építenie, ehhez pedig ki kell választania bizonyos DNS szálakat a bolygó génállományából. Ami e folyamat után hátramarad, egyszerűen magától elfogy, elhullik majd.
Erőteljes és súlyos karmaerőhatások dolgoznak a világban. Mivel még nem látjuk, mi születik újjá az anyagi síkon, a többség számára az egész annál ijesztőbb. Pedig nem ijesztő egyáltalán.
Ez az emberiség történetének legbámulatosabb, legszebb és legédesebb időszaka.
A tyúkanyó végtelen gyengédséggel figyeli tojásai kikelését. Tudja, hogy soknak nem fog sikerülni, de azt is tudja, hogy mindez a természet része.
Mindannyiunkban él egy dervis, ez a dervis pedig az ilyen pillanatokért született. A dervis szereti a vihart. Tárt karokkal lép a viharba, és érzi, ahogy annak ereje keresztül mennydörög a szívén-lelkén. A dervis számára a vihar mámorító. Teljesen átadja magát forgó, elementáris erejének, és így hozzáfér a kellős közepében lévő misztikus maghoz. Itt, a vihar közepén minden csendes és békés. Mindenestül magához öleli a létezést.
Így kell belépnünk a következő korszak szellemébe – az egyre mélyülő ellazulás teréből. Ne feledd tehát – légy a dervis, és ne csupán túlélni próbáld a vihart azzal, hogy bezárkózol előle. Oldódj bele kavargó dinamizmusába, és élvezd a világunkba berobbanó új erők áradatát!
Hívd őket magadhoz, és találd meg a mag egyre mélyülő csendjét.
Ez a mag tudja és látja, hogy
Minden szeretet és a szeretet minden.

(Fordította Gál Katalin, lektorálta Nagy Katalin)