Génkulcsok Vénusz Szekvencia Online

Génkulcsok Vénusz Szekvencia Online Tanulókör indul április 21-én

Szíved megnyitása – hét hónap a Vénusz Szekvencia útján


Szeretnéd megélni, hogy kapcsolataid ne konfliktusok és fájdalom forrásai legyenek, hanem szíved megnyílásához vezessenek?

A Vénusz Szekvencia lépései elvezetnek a szabadság és a tartós szeretet állapotába, segítenek a kapcsolataidat beárnyékoló régi negatív mintázatok elengedésében és abban, hogy a benned rejlő szeretet megnyíljon és kiáradjon mindennapjaidba.

A Génkulcsok végső célja a mindenkiben jelenlévő egyéni „géniusz” feltárása – az, hogy megértsük és megszeressük magunkat, életünket, sorsunkat, és hasznosítani tudjuk kreatív teremtőerőnket. Az egyéni kibontakozással egyidejűleg arra törekszünk, hogy megnyissuk szívünket a többi ember felé, és hitelesen, szabadon, szeretettel tudjunk kapcsolódni a hozzánk legközelebb állókhoz csakúgy, mint tágabb közösségeinkhez, és végső soron minden embertársunkhoz és a világhoz.

A Génkulcsok rendszere – a Génkulcsok (Gene Keys) című könyv, a Génkulcs profil és a lelkünk mélyére vezető személyes úton végig kísérő Arany út program – lehetővé teszi a génjeinkben rejlő lehetőségek teljes feltárását. Ezt az utat mindannyian egyedül tesszük meg, de az utazás együtt, egymást támogatva sokkal intenzívebb és szórakoztatóbb élmény! Ezt a célt szolgálja a Génkulcsok tanulókör.

Hét hónap alatt bejárjuk Vénusz Szekvenciánk hat Szféráját és öt Útját kölcsönös figyelmet, megosztási lehetőséget és támogatást biztosítva egymásnak. Minden hónapban egy-egy „Szférának”, – életterületnek – szenteljük figyelmünket és az ahhoz kapcsolódó Génkulcsunkon és vonalunkon szemlélődünk. Utunk állomásai lesznek: az Életfeladatod, Vonzásmeződ, IQ-d, EQ-d, SQ-d és a Mag Szférája, valamint az ezeket összekötő Utak – a Dharma, a Karma, az Intelligencia, a Szeretet és a Feleszmélés Útja, majd végül végül a hetedik találkozón összegezzük a megtett út tanulságait, kitekintve az előttünk álló Gyöngy Szekvenciára.

A tanulókörben:
A hét alkalom során havonta egyszer találkozunk online – Zoomon – a csoportban.
A találkozókon megismerkedünk a Szférákkal, a Vonalakkal, valamint személyes Génkulcsainkkal, és azok életünk hétköznapi és tágabb dimenzióira gyakorolt hatásával. Azt vizsgáljuk, hogyan nyilvánulnak meg a Génkulcsok és a Vonalak gondolatainkban, érzelmeinkben, kapcsolatainkban, munkánkban, egészségünkben, életünk alakulásában.
Elmélyülünk a profilunkban szereplő Génkulcsok frekvenciáiban, és a kör biztonságos, meghitt közegében mód van a személyes élmények, tapasztalatok, kérdések megosztására.

További információ: a Facebook oldalunkon